larsm|Ruud, Marit Ekne ×
49 results
 1. Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet

  Barlindhaug, Rolf, Holm, Arne, Lied, Camilla, Ruud, Marit Ekne, Dag Einar Sommervoll, NMBU, Søholt, Susanne ()

  Bakgrunn og problemstillinger Hovedformålet med dette prosjektet har vært å kartlegge bredden i fire storbyers praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet, og hvilken virkning denne praksisen har hatt for kommunal økonomi, for den som mottar ytelsene fra kommunene

 2. Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen

  Ruud, Marit Ekne, Skogheim, Ragnhild ()

  Rapporten gir en oversikt over kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen. Formålet med arbeidet har vært å dokumentere hvilken kompetanse kulturminnemiljøet i dette området har og hva som er spesielt for miljøet. Rapporten viser et bredt omfang av kulturminnemiljøer og mangfoldet av a

 3. Tiltak i tide

  Per-Øystein Lund, Brattbakk, Ingar, Ivar Brevik, Jon Guttu, Ruud, Marit Ekne, lenes ()

 4. Lindeberg som bosted

  Ruud, Marit Ekne, Vestby, Guri Mette ()

  Områdeløft Lindeberg har særlig hatt søkelys på innsats i utsatte boområder, samt på inkluderende møteplasser og lokalt engasjement. Det er tilsammen gjennomført 28 store og små tiltak fram til 2016. Tiltakene dreier seg om fysiske oppgraderinger av møtesteder og uteområder,