de Mora, Victoria Deage ×
1 result
  1. Målsetting og belønning i detaljhandel

    Kulseng, Maren Ofstad, Rismyhr, Ingeborg, de Mora, Victoria Deage ()

    Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.