Wessman, Ida ×
1 result
  1. Dannelse i en verden av fiksjon

    Wessman, Ida ()

    Skolens overordnede mål er å utdanne hele mennesket. Dette innebærer at elevene må utvikle seg til å bli selvstendige mennesker, samt å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og verdier for å fungere i det samfunnet og den kulturen de er en del av. I læreplanen for kunnskapsløftet blir engelsk