Walderhaug, Ida ×
1 result
  1. Kommunikasjon og relasjoner mellom lærer og elev

    Walderhaug, Ida ()

    I foreliggende oppgave har jeg lagt vekt på å finne elementer med kommunikasjon, som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev. Gode relasjoner mellom lærer og elev er avgjørende for en god skole. Dette underbygges av forskning og teori. Kommunikasjon er en viktig faktor for