Vasland, Kristine ×
1 result
  1. Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet

    Vasland, Kristine ()

    Tittelen på bacheloroppgaven er ”Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet”. Det gir problemstillingen ”Hvilke utfordringer er det i matematikkfaget ved overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet?”. Formålet er å undersøke hva som kan være årsaken til at ma