Vangstad, Knut Olav ×
1 result
  1. Fremtidens skole

    Vangstad, Knut Olav ()

    Utdanning har vært med å prege alle kulturer til alle tider. I vår tid er skolen satt i system, den avlaster familiene og er alle barn og unges inngangsport til livet. I denne oppgaven ønsker jeg å lete etter svar på hvordan det best mulig bør gjøres. Oppgaven er idealistisk og ønsker å sv