Valdemarsson, Teresa ×
2 results
  1. Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

    Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild ()

    I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarigh

  2. GK Varmepumpe koblet mot sjøvann og solenergi: Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg.

    Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild ()

    I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarigh