Våge, Kristine Haukland ×
1 result
  1. Det sosiale læringsmiljøet

    Våge, Kristine Haukland ()

    Et godt læringsmiljø fordrer et godt sosialt miljø. Denne påstanden skal nærmere etterprøves i denne bacheloroppgaven. Oppgaven vil forsøke å finne sammenhenger mellom den sosiale læringen som foregår på skolen, og på hvilke måter det sosiale felleskapet kan påvirke læringsmiljøet. M