Trommer, Malin × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

    Nes, Mariann, Trommer, Malin ()

    I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrig