Torp, Mia ×
1 result
  1. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

    Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

    I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg