Skriftserien × Torp, Tor Rynning (red)|Horndalen, Bjørn (red) ×
1 result
  1. Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

    Horndalen, Bjørn (red), Torp, Tor Rynning (red) ()

    Vernepleierens yrkesutøvelse og -kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med psykisk utviklingshemming står sentralt. I antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang