Toppe, Karoline ×
1 result
  1. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

    Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

    Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og