Tone M. Muthanna|Skogheim, Ragnhild ×
29 results
 1. Storbyforskningsprogrammet

  Millstein, Marianne, Skogheim, Ragnhild, Bergsli, Heidi ()

  Storbyforskning 30 år Startet i 1987 av Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Etablert som Program for storbyrettet forskning i 1990 sammen med KS. Kristiansand ble med i 2005. Sentrale premisser er lokal forankring, brukerstyrte problemstillinger og samarbeid mellom byene og forsknin

 2. Helhetlig boligplanlegging

  Barlindhaug, Rolf, Ruud, Marit Ekne, Skogheim, Ragnhild ()

  Innledning og problemstillinger Gjennom studier av overordnede kommunale plandokumenter med relevans for utformingen av nye boligprosjekter og boligområder i ni kommuner har vi registrert og strukturert de elementene som kan sies i å inngå i en helhetlig boligplanlegging. En helhetlig boligplan

 3. Vitalisering av sentrum

  Skogheim, Ragnhild, Ruud, Marit Ekne ()

  I prosjektet vitalisering av sentrum rettes oppmerksomheten mot hvordan byene Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø arbeider med sentrumsutvikling. Studien kartlegger og beskriver konkrete tiltak, arbeidsmåter, gode grep og gunstige faktorer basert på intervjuer med sentrale byutviklingsaktører

 4. Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen

  Ruud, Marit Ekne, Skogheim, Ragnhild ()

  Rapporten gir en oversikt over kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen. Formålet med arbeidet har vært å dokumentere hvilken kompetanse kulturminnemiljøet i dette området har og hva som er spesielt for miljøet. Rapporten viser et bredt omfang av kulturminnemiljøer og mangfoldet av a