Tomczak, Aneta ×
1 result
  1. Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?

    Anugweje, Chibuike Nwankpa, Joy, Elizabeth, Tomczak, Aneta ()

    Denne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker