Thomassen, Christian × Utenrikshandel × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Norges utenrikshandel og den handelsbaserte gravitasjonsmodellen

    Thomassen, Christian ()

    Denne bacheloroppgaven undersøkte om det er en sammenheng mellom den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og Norges bilaterale handel av varer med OECDlandene. Modellen er mye anvendt til å forklare handel mellom land, mye fordi den er enkel å bruke, samt dens høye forklaringskraft. Formålet med