Tenold, Marte Sofie Kaldhussæter ×
1 result
  1. Klasseledelse i kroppsøving

    Tenold, Marte Sofie Kaldhussæter ()

    Klasseledelse er et viktig tema. Det er fordi hva slags type klasseleder en er, er avgjørende for elevenes læring. Gjennom min egen skolegang har jeg opplevd både gode og mindre gode lærere. Kroppsøving er noe som har interessert meg i alle år og jeg har derfor valgt fordypning i dette på læ