Strand, Kristina ×
1 result
  1. Sykepleierens møte med den selvmordsnære

    Strand, Kristina ()

    Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Norge ble registrert 548 selvmord i 2014. Av disse var 401 menn og 147 kvinner. Ifølge folkehelseinstituttet er det også betydelige mørketall. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der, indre og ytre belastninger ove