Strømmen, Tonje Margarita ×
1 result
  1. Aktivitetsprediksjon for nyetablerte bedrifter: Hvor godt kan man predikere fremtidig status for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon?

    Syvertsen, Kristin Sudbø, Strømmen, Tonje Margarita ()

    Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvor godt man kan predikere fortsatt aktivitet for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon, hvilke variabler som har størst påvirkning, og om et normalfordelt utvalg gjennom transformasjon kan gi en bedre prediksjonsmodell. På bakgrunn a