Strømmen, Terese ×
1 result
  1. Vurdering i teknologi og design

    Strømmen, Terese ()

    Denne oppgaven tar for seg vurderingspraksis i det flerfaglige emnet teknologi og design som ble innført med Kunnskapsløftet 2006. Emnet er definert som et samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk, og har ingen egen tradisjonell vurderingspraksis. Gjennom redegjørelse av teori