Storebråten, Borgar ×
1 result
  1. Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

    Storebråten, Borgar ()

    Denne bacheloroppgaven handler om hvordan vi definerer musikkfaglig utbytte i musikkfaget på grunnskolen og hvordan lærere forholder seg ulikt til læreplanen og gjennomføring av musikkundervisningen. Jeg opplever at læreplanen åpner for egen tolkning av læringsmålene og at lærere i mindre g