LUI - Student theses × Steudel, Anna Tjeldflaat × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Formativ vurdering- hjertet til effektiv læring

    Steudel, Anna Tjeldflaat ()

    Vurdering er en juridisk rettighet elevene har i skolen. I opplæringslovens paragraf 3-2 står det at formålet med vurdering er på den ene siden å dokumentere elevenes måloppnåelse, og på den andre siden skal vurderingen fremme læring hos elevene. Det er viktig at disse to formålene med vur