Stenberg, Cathrine Høglo × BIM ×
1 result
  1. Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

    Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius ()

    Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for