Steffens, Ida Amalie Hedegaard ×
1 result
  1. Tilskuer i egen kroppsøvingstime: forklaringer på inaktivitet

    Steffens, Ida Amalie Hedegaard ()

    Denne oppgaven tar for seg elever som er inaktive i kroppsøving. Målet er å finne ut hvorfor elevene velger å heller se på undervisningen enn å delta, selv om de har fysiske forutsetninger for å delta. For å finne svar på dette har intervju blitt benyttet som forskningsmetode. Intervjuobjek