Spolén, Kine-Susann P ×
1 result
  1. Evnerike barn i norsk skole

    Spolén, Kine-Susann P. ()

    Den siste tiden har evnerike barn vært et omdiskutert tema i norske medier. Media har dermed satt søkelyset på at de evnerike barna finnes og at kanskje disse barna ikke blir godt nok ivaretatt i den norske skolen. I løpet av studiet har vi lært mye om hvordan vi skal ivareta og tilpasse opplæ