Solvang, Annett ×
1 result
  1. Norsk ledelse av en flerkulturell arbeidsgruppe. "Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?"

    Nerli, Elise, Solvang, Annett, Hornnes, Christina ()

    Formålet med oppgaven er å bidra til å kartlegge hvilke utfordringer norske ledere kan møte på i dagens flerkulturelle samfunn. Ved å gjøre oss bevisst på de nevnte utfordringene, vil vi sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan det er å være leder i dagens samfunn. På bakgrunn av d