Solheim, Cathrine Lagmandokk ×
1 result
  1. Vurdering i musikk på ungdomstrinnet

    Solheim, Cathrine Lagmandokk ()

    Oppgaven «Vurdering i musikk på ungdomstrinnet» tar for seg hvilke forutsetninger en musikklærer har for å gjøre en helhetlig, rettferdig og gyldig vurdering i musikk på ungdomsskolen. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med to lærere som underviser på skoler med forskjellige utgang