Smestad, Hanne W ×
1 result
  1. Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

    Smestad, Hanne W. ()

    Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virk