Smestad, Bjørn ×
3 results
  1. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13

    Smestad, Bjørn ()

    Det er en sterk trend i tiden at det stilles høyere krav til læreres formelle faglige kompetanse. Det er innført krav om 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å bli tilsatt for å undervise disse fagene på ungdomstrinnet, og i Solbergregjeringens regjeringserklæring er det varslet

  2. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15

    Smestad, Bjørn ()

    For tida legges det stor vekt på at lærere bør ha studiepoeng i fagene de underviser, og også at de må ha større faglig fordypning i enkelte utvalgte fag. Dette innebærer en stor endring – ferdigutdannede lærere vil kun ha kompetanse til å undervise noen få fag og de vil derfor ikke leng