Skyrud, Sidsel Thorkildsen ×
1 result
  1. Forebygging av leddkontrakturer hos eldre i sykehjem

    Skyrud, Sidsel Thorkildsen ()

    Bakgrunn: Flere norske fagartikler indikerer at det er et behov for å sette fokus på aktivitet i eldreomsorgen (Granbo & Helbostad, 2006; Helbostad, 2005). I tillegg kan offentlige rapporter tolkes i retning av at det vil være økonomiske besparelser ved å forebygge funksjonsfall i den eldre bef