Skogvold, Lene Jeanette ×
1 result
  1. I et speil, i en gåte

    Skogvold, Lene Jeanette ()

    Funderer du nokon gong over spørsmål som, kva er meininga med livet? Kva skjer når eg døyr? Kjem eg til å møta att kjende og kjære som er døde når eg sjølv døyr? Kjem eg til å leva fleire liv etter dette? Tenker du nokon gong over at du lever på ein planet som svevar i verdsrommet saman