Skogvold, Jostein Olaf ×
1 result
  1. Formativ vurdering – Hvordan den skal, bør og er

    Skogvold, Jostein Olaf ()

    Vurdering i den norske skolen er en rettighet elevene har, lovfestet i forskrift til opplæringslova. Vurdering består av to deler, underveis- og sluttvurdering (Forskift til opplæringslova, 2006). I følge John Hattie er tilbakemelding som et ledd i den formative vurderingen, en lærers fremste v