Skjolden, Marielle Næristorp ×
1 result
  1. Fundamentering av høyspentmaster : vektreduksjon og prefabrikkering

    Storrø, Erlend, Stenstad, Jaran Gjerland, Skjolden, Marielle Næristorp ()

    StatNett skal oppføre en ny, omfattende kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest for å sikre strømforskyningen Nord-Norge. Store deler av kraftlinjens trasè går i geografiske områder hvor tilkomst med stort maskineri er utfordrende. I den forbindelse utlyste StatNett en konkurranse hvor oppgave