Skjølås, Malin Tømte ×
1 result
  1. Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

    Skjølås, Malin Tømte ()

    Hvilken betydning har god klasseledelse for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Jeg har tatt for meg de ulike faktorene som har betydning for hvordan god klasseledelse praktiseres og sett dette i sammenheng med elevenes motivasjon. De