HF - Student theses × Skaalvik, Karoline Styrmo ×
1 result
  1. Postoperativ smerte hos barn

    Skaalvik, Karoline Styrmo ()

    Bakgrunn: Barn er ikke små voksne, og utvikler seg mye fra 0-18 år. Dette kan skape utfordringer for sykepleier i utøvelsen av sykepleie til barn - i denne oppgaven til barn med postoperative smerter. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få bedre kunnskap om hvordan sykepleier kan bidra til