Sjørbotten, Petter ×
1 result
  1. Konkreter – hvorfor og hvordan?

    Sjørbotten, Petter ()

    Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan lærere bruker konkreter på barneskolen. For å belyse problemstillingen ble kvalitativ metode benyttet gjennom intervju av tre informanter med solid erfaring fra matematikkundervisning på barneskolen. Funnene gjennom analys