Simensen, Kristina Snerling ×
1 result
  1. Kjønnsdelt undervisning i kroppsøvingsfaget

    Simensen, Kristina Snerling ()

    Tilpasset opplæring står sentralt i den norske skole. I forhold til utfordringen om å skape en tilpasset opplæring for alle elever, er kjønnsdeling av undervisningen et tema som har blitt mye omdiskutert. Spesielt i kroppsøving der fokuset på kropp og fysiske ferdigheter står sentralt, er de