Sert, Caroline Sibel ×
1 result
  1. Inkludering av minoritetsspråklige elever i norsk skole

    Sert, Caroline Sibel ()

    Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan lærere og skoleledere kan inkludere det språklige og kulturelle mangfoldet bedre, slik at alle elever får en likeverdig opplæring. Oppgaven vil belyse problemstillingen: hvordan kan lærere og skolen inkludere minoritetsspråklige elever bedr