Seljenes, Ylva Petrikke A ×
1 result
  1. Forfattere og Fanfiction - Leser, fan og medskaper

    Seljenes, Ylva Petrikke A ()

    Tradisjonelt har skillet mellom forfatter og leser vært lett å forholde seg til, og den narrative transaksjonen har gått en vei – fra forfatter til leser. Dette skillet er i ferd med å endre seg i det lesere blir fans og fans blir medskapere og forfattere selv. I det moderne litterære landska