Schonhowd, Emil ×
2 results
  1. Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

    Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian ()

    Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyde

  2. Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

    Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian ()

    Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyde