TKD - Student theses × Sangnæs, Arne ×
1 result
  1. Bru : Torskenpakken

    Testad, Ellen Sangnæs, Sandnes, Eirik, Sangnæs, Arne, Rygh, Anita ()

    Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp av fylling og bru. Denne oppgaven tar for seg dimensjonering av eget brude