Samdani, Maliha × Hermeneutikk ×
1 result
  1. Forforståelsens betydning i profesjonelt sammenheng

    Samdani, Maliha ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om forforståelse. Dette var et tema som traff meg da jeg var i praksis hos barnevernstjenesten. Jeg syntes at det var vanskelig å velge et tema, da det er mye som er spennende og interesserer meg. Jeg oppdaget under oppgaveskrivingen og pensumgranskingen at