Sakseid, Kerstin Louise Bentzrød ×
1 result
  1. Klientens avmakt i møtet med barnevernet

    Sakseid, Kerstin Louise Bentzrød ()

    Jeg ønsker å fokusere på hvorfor avmaktsfølelsen oppstår, og hvordan en barnevernspedagog kan arbeide for å minimere denne avmaktsfølelsen som kan oppstå i en klient-hjelperelasjon. Ut i fra dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan kan barnevernspedagogen minske avmaktsfø