Sakiri, Shprese × Sykepleie ×
1 result
  1. Psykotiske pasienter som skjermes.

    Sakiri, Shprese ()

    ABSTRAKT: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg hvordan en sykepleier kan bidra til å ivareta verdigheten til psykotiske pasienter på skjermet enhet. Jeg har ikke tatt stilling til om skjerming er riktig eller overdrevent som behandlingsmetode. Jeg har benyttet litteraturstudie som metode, med