×
8 results
 1. Bruk av droner i vegprosjekter

  Engebretsen, Nikolai S., Holter, Ida H., Søråsen, Rudi A. ()

  Rapporten tar for seg hvordan masseberegninger kan gjennomføres ved bruk av droner, og om de kan benyttes til dokumentasjon og oppfølging. Det er også sett på hvordan droner kan benyttes for å samle inn grunnlagsdata til prosjektering. Rapporten inneholder intervjuer og et forsøk med massebere

 2. Faglig refleksjon i motejournalistikken

  Andersen, Christina M S ()

  Motejournalistikken blir ofte omtalt som useriøs og uten substans. Noen retter pekefingeren mot tette bånd mellom annonsører, PR-byråer og designere, og stempler motejournalistikken som ukritisk. Andre ser kanskje ikke sammenhengen mellom faglig refleksjon og kjøpetips for sommerens tilbehør.

 3. Langengaprosjektet

  Grøtting, Emil S., Reinskou, Bror, Ophaug, Martin M. ()

  Dette hovedprosjektet er et case-­studium som omhandler prosjektering av overvannshåndtering for et geografisk bestemt natur-­ og næringsområde som skal omreguleres til aktivitets-­ og boligområde. Gjeldende prinsipper og diverse tiltak for lokal overvannshåndtering er presentert med hensyn

 4. Passivhusoppgradering med LCC analyse

  Ingemann-Petersen, Alexander S., Billington, Jørgen ()

  Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske k