Søreide, Trude Myhre ×
1 result
  1. Bruk av digitale verktøy i religion, livssyn og etikk

    Søreide, Trude Myhre ()

    Oppgaven tar for seg bruk av digitale verktøy blant lærere i faget religion, livssyn og etikk og nytteverdien av disse vurdert av lærerne. Den viser også til læreplanen og den grunnleggende ferdigheten «å kunne bruke digitale verktøy». Videre behandler den tidsbruk blant lærere i arbeid me