Søholt, Susanne ×
16 results
  1. Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet

    Barlindhaug, Rolf, Holm, Arne, Lied, Camilla, Ruud, Marit Ekne, Dag Einar Sommervoll, NMBU, Søholt, Susanne ()

    Bakgrunn og problemstillinger Hovedformålet med dette prosjektet har vært å kartlegge bredden i fire storbyers praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet, og hvilken virkning denne praksisen har hatt for kommunal økonomi, for den som mottar ytelsene fra kommunene