Rusti, Julie ×
1 result
  1. Sosial kompetanse – fra ideologi til virkelighet

    Rusti, Julie ()

    PISA-sjokket som for første gang ”rammet” Norge i 2001, skapte debatt om alarmerende resultater og svik i skolesystemet. Den daværende kunnskapsministeren, Kristin Clemet, responderte med økt fokus på den skolefaglige kompetansen, hvilket ga seg utslag i statlig målstyring og hyppig resulta