Rud, Stig Sørensen|Prebensen, Axel Waage ×
1 result
  1. Elbilmarkedet i Norge anno 2025: en scenarieanalyse

    Rud, Stig Sørensen, Phan, Quan Minh, Prebensen, Axel Waage ()

    I denne oppgaven har vi som mål å undersøke problemstillingen vi har tatt for oss: ”Hvordan vil elbilmarkedet i Norge se ut i 2025” Det stadig voksende elbilmarkedet i Norge gjorde oss nysgjerrig på temaet og denne problemstillingen syntes vi var interessant siden det råder mye usikkerhet o