Rolfsen, Benedicte|Hasselgren, Tina|Sandaa, Karoline ×
1 result
  1. Samfunnsansvar i norsk næringsliv

    Rolfsen, Benedicte, Hasselgren, Tina, Sandaa, Karoline ()

    Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan bedrifter i Norge forholder seg til samfunnsansvar og hvordan de betrakter sin økonomiske, miljømessige og sosiale rolle i samfunnet. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å svare på følgende problemstilling: Hvordan forholder norske bedrifter seg