Richardsen, Morten ×
1 result
  1. Video på Facebook Hva får VGTV igjen for å bruke ressurser på å publisere native video på Facebook, og hvordan kan VGTV maksimere sine digitale inntekter?

    Richardsen, Morten, Waale, Henrik Ljosland ()

    De siste årene har det norske medielandskapet endret seg drastisk. Brukerne blir mer digitale og gamle forretningsmodeller står for fall. Papiravisene i Norge har gått fra rekordopplag på tidlig 2000-tallet til å bli mer enn halvert i løpet av få år. De totale lesertallene holder seg stabile